Sala konferencyjna
15:5516:00
Wprowadzenie Maciej Krzakowski
5 min
16:0017:10
Sesja 1. Diagnostyka zaburzeń molekularnych Prowadzący: Piotr Wysocki
70 min

16:00 - 16:20

Zaburzenia genów BRCA i niestabilność mikrosatelitarna — jakie ma znaczenie w transformacji nowotworowej? Bartosz Wasąg

16:20 - 16:40

Diagnostyka zaburzeń systemu naprawy DNA — co onkolog powinien wiedzieć? Artur Kowalik

16:40 - 17:00

Dziedziczny rak piersi — kto powinien być badany w kierunku nosicielstwa mutacji genów BRCA? Tomasz Byrski

17:00 - 17:10

Dyskusja Piotr Wysocki, Tomasz Byrski, Artur Kowalik, Bartosz Wasąg
17:1017:15
Przerwa 5 min
17:1518:35
Sesja 2. Immunoterapia w nowotworach układu pokarmowego Prowadzący: Piotr Potemski
80 min

17:15 - 17:25

Hamowanie immunologicznych punktów kontrolnych Paweł Krawczyk

17:25 - 17:45

Rak przełyku i żołądka Rafał Czyżykowski

17:45 - 18:05

Rak wątroby Leszek Kraj

18:05 - 18:25

Rak jelita grubego Magdalena Krakowska

18:25 - 18:35

Dyskusja Piotr Potemski, Rafał Czyżykowski, Leszek Kraj, Magdalena Krakowska, Paweł Krawczyk
18:3518:40
Przerwa 5 min
18:4020:00
Sesja 3. Leczenie z wykorzystaniem inhibitorów szlaków sygnałowych Prowadzący: Tomasz Kubiatowski
80 min

18:40 - 18:50

Regulacja cyklu komórkowego Bartosz Wasąg

18:50 - 19:10

Inhibitory CDK4/6 Tomasz Kubiatowski

19:10 - 19:30

Inhibitory PARP Barbara Radecka

19:30 - 19:50

Inhibitory PIK3CA Ewa Kalinka

19:50 - 20:00

Dyskusja Tomasz Kubiatowski, Ewa Kalinka, Barbara Radecka, Bartosz Wasąg
Sala konferencyjna
15:0015:55
Sesja 4. Leczenie ukierunkowane z wykorzystaniem koniugatów białkowych i radiofarmaceutyków Prowadzący: Piotr Wysocki
55 min

15:00 - 15:15

Nowotwory neuroendokrynne Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

15:15 - 15:30

Rak piersi Łukasz Kwinta

15:30 - 15:45

Nowotwory układu moczowo-płciowego Piotr Wysocki

15:45 - 15:55

Dyskusja Piotr Wysocki, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Łukasz Kwinta
15:5516:00
Przerwa 5 min
16:0017:10
Sesja 5. Sekwencyjne leczenie ukierunkowane Prowadzący: Maciej Krzakowski
70 min

16:00 - 16:20

Rak nerkowokomórkowy Piotr Tomczak

16:20 - 16:40

Niedrobnokomórkowy rak płuca Adam Płużański

16:40 - 17:00

Czerniak z mutacją w genie BRAF Katarzyna Kozak

17:00 - 17:10

Dyskusja Maciej Krzakowski, Katarzyna Kozak, Adam Płużański, Piotr Tomczak
17:1017:15
Przerwa 5 min
17:1518:25
Sesja 6. Nowe leki ukierunkowane Prowadzący: Maciej Krzakowski
70 min

17:15 - 17:30

Niedrobnokomórkowy rak płuca Katarzyna Stencel

17:30 - 17:45

Rak nerkowokomórkowy Jakub Kucharz

17:45 - 18:00

Nowotwory układu pokarmowego Paweł Potocki

18:00 - 18:15

Rak piersi Roman Dubiański

18:15 - 18:25

Dyskusja Maciej Krzakowski, Roman Dubiański, Jakub Kucharz, Paweł Potocki, Katarzyna Stencel
18:2518:30
Podsumowanie Maciej Krzakowski
5 min
Copyrights © 2022 Via Medica